Chào Mừng Các Bạn Đến Với Volamplus

 • Vật phẩm liên quan

  Vật PhẩmGhi chú

  Chí Tôn Lệnh
  • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các
  • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán shop = 0 lượng, không thể xếp chồng, ném ra
  • Sử dụng: Nhấn chuột phải nhận được Chí Tôn Cẩm Nang, khóa vĩnh viễn, HSD 30 ngày
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

  Chí Tôn Cẩm Nang
  • Nguồn gốc: Sử dụng Chí Tôn Lệnh.
  • Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể xếp chồng.
  • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào sẽ xuất hiện các dòng chọn nhận thưởng.
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

  Kiêu Hùng Lệnh
  • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các
  • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán shop = 0 lượng, không thể xếp chồng, ném ra
  • Sử dụng: Nhấn chuột phải nhận được Kiêu Hùng Cẩm Nang, khóa vĩnh viễn, HSD 30 ngày
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

  Kiêu Hùng Cẩm Nang
  • Nguồn gốc: Sử dụng Kiêu Hùng Lệnh
  • Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể xếp chồng
  • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào sẽ xuất hiện các dòng chọn nhận thưởng.
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

  Bạch Hổ Trang Bị
  • Nguồn gốc: Nhận thưởng
  • Tính chất:, Không thể xếp chồng. Có thể giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết và PK cao. Bán shop: 0 lượng
  • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào nhận được 1 bộ Bạch Hổ tùy chọn môn phái khóa vĩnh viễn, thuộc tính ngẫu nhiên
  • Lưu ý: Hành trang còn 59 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

  Kim Bài Lễ Hộp
  • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các
  • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán shop = 0 lượng. Không thể xếp chồng, ném ra
  • Điều kiện sử dụng: Tất cả nhân vật đều có thể sử dụng
  • Lưu ý: Mỗi ngày tối đa 1 nhân vật chỉ có thể mở 1 Kim Bài Lệnh, Mỗi ngày qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận Kim Bài Lệnh
  • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào sẽ tùy chọn nhận thưởng 1 trong 9 loại Kim Bài Lệnh (ứng với các tên dưới)
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

  Kim Bài Vượt Ải

  Kim Bài Phong Lăng Độ

  Kim Bài Vi Sơn Đảo

  Kim Bài Tống Kim

  Kim Bài Tín Sứ

  Kim Bài Viêm Đế

  Kim Bài Phú Quý Cẩm Hạp

  Kim Bài Vạn Bảo Rương

  Kim Bài Hạt Thiên Tuế
  • Nguồn gốc: Có được khi sử dụng Kim Bài Lễ Hộp hoặc nhận được khi tham gia các tính năng
  • Tính chất: Khóa vĩnh viễn. Xếp chồng: 200 cái/1 ô
  • Cách sử dụng: Nộp các loại vật phẩm Kim Bài Lệnh (khi nhấn chuột phải vào Chí Tôn Cẩm Nang & Kiêu Hùng Cẩm Nang) để hoàn thành nhiệm vụ
  • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 08/08/2018.
 

FACEBOOK